B      I       O      G      R       E      E      N

BIOGREEN ES UN PODEROSO DESENGRASANTE LIMPIADOR MULTIUSOS BIODEGRADABLE CON UN AGRADABLE AROMA ES PARA USO GENERAL. USELO EN PISOS,PAREDES,MOTORES,PIEZAS,AUTOMOVILES,ETC. ES CONCENTRADO PARA USO DIRECTO O DILUIDO SEGUN SUS NECESIDADES.

P   R   E   S   E   N   T   A   C   I   O   N        $  P R E C I O

  • BIOGREEN LITRO                                                                                    $                     40.00
  • BIOGREEN CON ATOMIZADOR                                                            $                    60.00
  • BIOGREEN GALON                                                                                  $                  120.00
  • BIOGREEN PORRON                                                                               $                  500.00
  • BIOGREEN TAMBOR                                                                               $               4,000.00